AFAD BÜTÇESİ ÜZERİNE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞMA YAPTI

  • 12 Aralık 2017 Salı - TBMM FAALİYETLERİ -

Osmaniye Milletvekilimiz Dr. Suat ÖNAL, 2018 yılı AFAD bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına TBMM de konuşma yaptı.

Milletvekilimizin yapmış olduğu konuşma metni

 

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri; 

2018 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sn Milletvekilleri, geçmişte yaşanan afetlerde, afet yönetiminin koordinasyonunda yaşanan sorunlar sebebiyle, 2009 yılı sonunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak afetlerin daha etkin ve tek elden yönetilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kurulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının kurulması ile ülkemizde "kriz odaklı" bir afet yönetimi anlayışı yerine "risk yönetimi" odaklı afet yönetimine geçişte önemli bir adım atılmıştır.

Kurumlararası koordinasyonun sağlanması, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere etkin müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri; önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknolojiden ve iletişim imkanlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliğini geliştirmek, bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve sürekli gelişim sistemini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.

AFAD sahip olduğu tecrübe ile bugün afetlere her alanda daha hazırlıklı hale gelmiştir.

AFAD kurulduktan sonra 50'den fazla ülkeye, afet ve acil durumlarda insani yardımda bulunmuştur. AFAD'ın koordinasyonunda; son dönemde 500'den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve acil yardım faaliyeti icra edilmiştir. Suriye'den Filistin'e, Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Pakistan'dan Myanmar'a, Somali'den Afganistan'a, Bosna-Hersek'ten Irak'a kadar çok sayıda ülkeye insani yardım yapılmıştır. Ülkemiz AFAD ile dünyanın her ülkesine yardıma koşan ve nüfus-GSMH oranına  göre dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumuna gelmiştir.

Afetlerden sonra etkin ve hızlı müdahaleyi sağlayacak şekilde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır ve çadır içi malzemelerinin depolanması amacıyla şu ana kadar toplam 

25 ilde lojistik depo kurulumu çalışmaları tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. İşletmeye açılan bu depolarda, afetlerde ihtiyaç duyulacak ve afetzedelere ulaştırılacak olan acil barınma malzemeleri bulundurulmaktadır.

 "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturularak Afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmaları tanımlanmıştır 

AFETE HAZIR TÜRKİYE PROJESİ kapsamında; 

"Afete Hazır Aile" 

 "Afete Hazır Okul" eğitimlerine başlanmıştır.

 "Afete Hazır İşyeri" 

"Afete Hazır Gönüllü Gençler" kampanyaları ile de gençlerimizin afetlere hazırlanması hedeflenmiştir. bugüne kadar ülke genelinde 9.250.832 kişi bu projeye dâhil edilmiştir.

Suriye'deki vahşet ve insanlık dramından sonra ülkemize sığınan 3.5 milyona yakın Suriye'li kardeşlerimizin 235 bini 10 ilimizde kurulan 21 geçici barınma merkezinde yaşamaktadır. Seçim bölgem Osmaniye'de de kurulan 2 ayrı barınma merkezindeki 4108 konteynırda 15.329 Suriye'li kardeşimiz yaşamaktadır. Gerek AKPM de ve gerekse barınma merkezlerimize yapılan ziyaretlerde yabancı ülke parlamenter ve temsilcileri ülkemizdeki barınma merkezlerine övgüler yağdırmışlardır.

Pek çok ülke, AFAD'ın bu tecrübesini paylaşmak istemiştir. Standart uygulamalarımızdan olan Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) Birleşmiş Milletler nezdinde "Kamu Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Geçici barınma merkezlerimizde; eğitim, sağlık, güvenlik, din hizmetleri vb. konularda 7 gün 24 saat Suriyeli misafirlere hizmet vermektedir.

AFAD Başkanlığı ve tüm personelini şu ana kadar yapmış oldukları başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyorum. Cari harcamalar, cari transferler, Sermaye transferleri, yatırım sermaye giderleri gibi kalemleri içine alan ve toplam 2.265.864.000.-TL olarak öngörülen AFAD bütçesinin, milletimizin afet tehlikelerine karşı güven içerisinde yaşaması ve ülkemizde hakim kılınmaya çalışılan etkin ve etkili bir afet yönetim anlayışının sürdürülebilmesi açısından desteklenmesi gerektiğini ifade ederek 2018 mali yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

Yorumlar

    Yorum Bulunamadı...
    İlk yorum ekleyen siz olun

Yorum Yaz