BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TÜBİTAK BÜTÇESİ ÜZERİNE KONUŞMA YAPTI

  • 12 Aralık 2016 Pazartesi - TBMM FAALİYETLERİ -

Milletvekilimiz Dr. Suat ÖNAL, 2017 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz aldı.

 

Milletvekilimizin yapmış olduğu konuşma tutanağı;

 

AK PARTİ GRUBU ADINA SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 mali yılı bütçe kanun tasarısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

 

Değerli milletvekilleri, "yüksek teknoloji çağı" olarak da tanımlanan günümüzde teknolojik alanda yeterli ve gerekli altyapıyı oluşturamamış ve teknolojik dönüşümü sağlayamamış olan

ülkelerin her alanda diğer ülkelerin gerisinde kaldıkları ve rekabet edemedikleri görülmektedir. O hâlde, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almanın, güçlü olmanın temel şartı sadece teknolojik transferleri sağlama değil, aynı zamanda teknolojik gelişmeleri de üretebilmektir. İşte, TÜBİTAK'ta ülkemizde bu fonksiyonu üstlenen önemli kuruluşlarımızdan biridir.

TÜBİTAK, ülkemizdeki bilim insanı sayısını ve niteliğini artırmak, ülke öncelikleri kapsamında projeleri desteklemek ve yürütmek, ülkemizdeki bilim ve teknoloji kültürünün gelişimini sağlamak, ilgili tüm kesimlerin AR-GE, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, uluslararası programlar ve iş birlikleri vasıtasıyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

 

TÜBİTAK, Akademik AR-GE Destek Programları çerçevesinde 2015 ve 2016 yıllarında 2.949 projeye toplam 1 milyar 235 milyon TL'lik destek sağlamıştır. TÜBİTAK'ın özel sektöre yönelik programlar kapsamındaysa 2015 ve 2016 yıllarında 2.885 projeye 820 milyon TL'lik desteği olmuştur.

 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen otomotiv, makine imalat, bilgi, iletişim teknolojileri, enerji, su, gıda, sağlık, savunma ve uzay teknolojisi gibi öncelikli alanlarda projeleri desteklemek için hem akademi hem de özel sektöre yönelik destek mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu programlar kapsamında özel sektörden 92 projeye 112,6 milyon TL, akademiye ise 136,68 milyon TL'lik destek sağlanmıştır. TÜBİTAK'ın bilim insanı destekleme programları çerçevesinde 2015 ve 2016 yıllarında toplam 36.015 kişiye 263 milyon TL'lik desteği olmuştur.

 

Önemli bir husus olarak da TÜBİTAK enstitülerinde de ülke önceliklerimiz doğrultusunda çeşitli projeler yürütülmektedir. Bunlardan SAGE olarak bilinen Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde hareketli hedeflere karşı taarruz yeteneği kazandıracak olan Hassas Güdüm Kiti-1 mühimmatının seri üretimine başlanmıştır. Ayrıca, yine, geliştirilen farklı hassas güdüm kitleriyle Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki konvansiyonel mühimmatlara güdüm yeteneği kazandırılmakta ve ülkemiz bu alandaki kısıtlamalardan millî sistemlerle kurtulmuş olmaktadır. Artık, savaş uçaklarımız daha fazla mühimmat taşıyarak tek sortide daha fazla hedefi imha edebilecek, maliyet ve zaman avantajı kazanacaklardır.

 

SAGE çalışmalarından Nüfuz Edici Bomba Geliştirme Projesi'yle yüksek korunaklı hedeflerin imhasında dünyadaki sayılı sığınak delici mühimmatlardan biri olan mühimmatın seri üretimine de başlanmıştır.

 

TÜBİTAK SAGE tarafından son dönemlerde geliştirilen en önemli mühimmatlardan birisi de kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden biri olan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzeleridir.

 

TÜBİTAK SAGE'nin savunma sanayimizi güçlendirecek birçok çalışması da devam etmektedir.

 

Bu vesileyle TÜBİTAK'ı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı ve Hükûmetimizi bu başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, 2017 mali yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Önal.

 

Yorumlar

    Yorum Bulunamadı...
    İlk yorum ekleyen siz olun

Yorum Yaz