TBMM`DE MHP`NİN GRUP ÖNERİSİ ALEYHİNE SÖZ ALDI

  • 16 Haziran 2016 Perşembe - TBMM FAALİYETLERİ -

Milletvekilimiz Dr. Suat ÖNAL, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde TBMM'de konuşma yaptı

Milletvekilimizin yapmış olduğu konuşma metni;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin günümüzde artık her gün gelişen, güçlenen, daha da büyüyen ve dünyada göz kamaştıran bu büyümesinin içerisinde yer alan unsurlardan bir tanesi de tarımdır. Türkiye'nin en önemli güçlerinden birisi şimdi de ifade ettiğim gibi kendi kendine yetecek bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde AK PARTİ hükûmetleri 2002'den bu yana toprağı berekete dönüştüren çiftçilerimize bütün imkânlarını kullanarak sahip çıkmış ve sahip çıkmaya da devam etmektedir.

AK PARTİ hükûmetleri döneminde tarım sosyal bir alandan çok iktisadi ve stratejik bir sektör olarak da ele alınmış, çiftçilerimizin kronik sorunlarına çare olacak temel kanunlar çıkarılmıştır. AR-GE için bugüne kadar toplamda yaklaşık 1,4 milyar TL kaynak sağlanmıştır. Dünyanın 3'üncü büyük tohum gen bankası kurulmuş ve çalışmaları tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Son teknolojiye sahip 13 adet ileri araştırma, teknoloji ve eğitim merkezi açılmış; bitkisel ve hayvansal araştırma ve üretime yönelik 15 merkezin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye, günümüzde tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir.

2013-2015 döneminde tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde toplam 53 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Tarımsal ihracatımız 2002 yılında 3,7 milyar dolardan 2015 yılı sonunda 16,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret dengesiyse 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, 192 ülkeye 1.681 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Toplam tarımsal destekler 2002 yılında 1 milyar 856 milyon TL iken 2015 yılı sonunda 10 milyar 300 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İktidarımız süresince hayvancılığa da tarım gibi özel önem verdik. 2002 yılında toplam tarımsal destekler içerisinde hayvancılığa yüzde 3,4 oranında destek verilmekteyken 2015 yılı sonu itibarıyla bu oran yüzde 33'e çıkmıştır. Vermiş olduğumuz kırsal kalkınma destekleri sayesinde çiftçilerimizin modern tarıma geçişini sağladık. AK PARTİ'yle birlikte Türkiye için tarımda da yeni bir çağ başlamıştır. Son on yılda 5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılmış, 2 milyon hektar alanda da çalışmalar devam etmektedir. Hedefimiz, her yıl 1 milyon hektar arazi toplulaştırarak 2023 yılına kadar 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması yaparak kullanılabilir tarım alanlarından daha fazla verimi elde etmektir.

Sürekli gündeme gelen ancak bir türlü çözüm üretilemeyen bir konuya da yine AK PARTİ hükûmetleri çare olmuştur. Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere, yetmiş yıllık bir rüya olan tarım sigortaları uygulamasına 2006 yılında AK PARTİ Hükûmeti döneminde başlanmıştır ve başarıyla da devam etmektedir.

Her dönemde olduğu gibi bu seçimlerde de biz çiftçilerimizi unutmadık. Çiftçilerimiz de milletimiz gibi bizi unutmadı ve çiftçilerimiz, yapılan tüm politikalarda olduğu gibi AK PARTİ'nin icraatlarını benimsediğini sandıkta gösterdi. Tabii ki, burada değerli arkadaşlarımız kendilerine göre eleştiri yapabilirler, onların eleştirilerine saygı duyuyoruz ancak gerçekleri de görmelerini ümit ediyoruz.

Yemde ve gübrede KDV'yi biz kaldırdık. Seçim bölgem Osmaniye Çukurova'nın bereketli topraklarının bir parçasını barındıran yer. Dolayısıyla, biz de çiftçilerimizle muhatap oluyoruz, her hafta sonu gittiğimizde onlarla görüşüyoruz, dertlerini dinliyoruz. Evet, dolayısıyla, AK PARTİ iktidarlarında, hükûmetlerinde tüm tabanımız, çiftçilerimiz de bu vesileyle desteklenmiştir.

Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerimizi de ayrıca destekliyoruz. Seracılarımıza benzer şekilde desteklerimiz devam ediyor. Genç çiftçilerimize proje karşılığında 30 bin TL karşılıksız destek veriyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu -ki IPARD kapsamında 42 ilde destekleniyordu- ulusal kaynaklarla 81 ile de yaygınlaştırdık ve 39 ilde de bu kurumu kuruyoruz.

Osmaniye de daha önce bu kapsamın dışında olup bugün bu kapsama alınan ve çiftçilerimizin de büyük bir memnuniyetle sevincini bizimle paylaştığı bir husustur.

Tarımsal ihracatta fındık içi, kuru kayısı, üzüm, kuru incir ve kirazda dünyada 1'inci sıradayız. Tarımsal ekonomik büyüklük açısından, 2002'de AK PARTİ iktidara geldiğinde Avrupa'da 4'üncü sıradayken, bugün Avrupa'nın 1'inci büyük tarımsal ekonomisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bile, birçok şeyi anlatmaya yeter.

Hedefimiz, inşallah, tüm tarım arazilerimizi hem toplulaştırarak...hem de sulanabilir hâle getirerek çiftçilerimizin daha fazla ürün elde etmesini sağlamak, onları ekonomik olarak daha iyi hâle getirmek ve millî gelirimizi de bu anlamda artırmaktır.

Biz, toprağa hak ettiği değeri veriyoruz. Allah'a şükür, toprak da bereketini, ürününü, bolluğunu ülkemizden esirgemiyor, ziyadesiyle karşılığını veriyor.

Şimdi bakın, tabii, genel anlamda konuştuk ama ben kendi ilimle de ilgili, özellikle bu konuda çiftçilerimizden aldığımız geri dönüşümleri sizlerle paylaşmak isterim. Bu vesileyle de özellikle tabii ki tüm bakanlıklarımıza teşekkür ederken, birlikte Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Bey'e de ayrıca Osmaniye adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. "Neden?" derseniz, Bin Bir Günde Bin Bir Gölet Projesi'yle, birçok ilimizde olduğu gibi... Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye ilimizde de birçok gölet yapılmıştır ve sulama amaçlı baraj yapımları da devam etmektedir.

Yarbaşı Karacaören Göleti ve Merkez Köyyeri Göleti tamamlanmış ve artık, sulanamayan tarım arazilerinin sulanması noktasına gelinmiştir.

Düziçi ilçemizin bereketli ovalarında, sulama noktasında sulanamayan yerleri sulama amacıyla Sabun Çayı üzerinde Çatak Barajı yapım çalışmaları başlamış ve inşallah, bu yılın sonu itibarıyla da ihalesi yapılıp yapım aşamasına gelinecektir.

Yine, Kadirli ve Mehmetli Barajlarımızdaki set yüksekliği artırılarak sulanabilir arazi kapasitesi yaklaşık 2 katına çıkarılmıştır.

Yine, Kadirli'de Savrun Barajı'yla ilgili yapım çalışmaları hazırlıkları sürmektedir. Bunlar da çiftçilerimizi, milletimizi ziyadesiyle de memnun etmektedir. Bunları her gittiğimizde çiftçilerimizden bir teşekkür babında memnuniyet göstergesi olarak alıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla, Hükûmetimiz, fakir fukaranın, öğrencinin, yaşlının, garip gurebanın yanında olduğu gibi çiftçimizin de yanındadır.

Milliyetçi Hareket Partisinin bu grup önerisinin aleyhinde olacağımı ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yorumlar

    Yorum Bulunamadı...
    İlk yorum ekleyen siz olun

Yorum Yaz